For til undulater

Undulatblanding
Som grunnfôr skal undulaten ha en undulatblanding, det er en blanding som er sammensatt av flere forskjellige typer små frø.
Man skal ikke kjøpe frø som oppbevares i en plastikkpose da det raskt utvikles vanndamp i en lukket pose. Denne dampen kan ikke komme ut av posen og derfor får man raskt en pose dårlig frø som undulaten ikke tåler å spise.
Kjøp frø som oppbevares i papirposer, sekker eller pappesker. Alt fuglefrø skal oppbevares tørt, kaldt og med tilgang på luft.
Bland aldri vått fôr som frukt og grønnsaker med fuglefrø da de tørre frøene begynner å mugne (og det gjør det raskt hvis det blir fuktig). Det kan være giftig for fuglen.

Frø, grønt og vann skal alltid ha hver deres skål.

Hvordan kontrollerer man frøenes kvalitet?
15-undulat Her er en oversikt over det du skal se etter når du åpner en ny pose undulatblanding.

 • Frøene skal være blanke å se på, imidlertid er ikke alle frø like blanke.
 • Frøene skal være rene og det skal ikke være en masse støv i frøene.
 • Det må ikke krabbe små insekter rundt i frøene.
 • Frøene må ikke lukte av mugg eller lukte gammelt.
 • Frøene må ikke lukter søtt da det kan være tegn på midd.

Du kan også lage en spireprøve.

 • En 1/2 dl. frø skylles grundig i kaldt vann.
 • Frøene helles i en skål og det helles kaldt vann på slik at det dekker frøene.
 • Frøene skal nå stå i bløt over natten.
 • Dagen etter skylles frøet grundig i kaldt vann igjen og legges ut på et stykke fuktig kjøkkenpapir i en flat tallerken eller skål.
 • 4-undulatSkålen settes inn i en plastpose, posen blåses opp og lukkes.
 • Underveis i prosessen skal man kontrollere at kjøkkenpapiret fremdeles er fuktig.
 • Etter 3-5 dager kan det sees hvor mange av frøene det er spirt.

Godt frø skal ha en spireprosent på 95 – 100 %, jo flere frø det er spirt desto bedre er frøene.
Hvis spireprosenten er lavere kan det være tegn på at frøet er for gammelt eller har vært oppbevart feil.
Lages det en spireprøve på en frøblanding hvor det er tørket frukt så skal frukten fjernes.