Kjønnsbestemmelse

Undulater har forskjellige avtegninger som kalles varieteter.

Fargen har også forskjellige betegnelser. En undulat kan vel ha flere varieteter i seg.

Her ses undulater som alle er blå, men de har forskjellige varietet og/eller farge.

undulat-Opaline-fiol-kobolt Varieteten på denne fuglen er Opaline fiol kobolt

Varieteten opaline gjenkjennes ved at fuglen ikke har de svarte avtegningen på hodet og kroppsfargen er i vingeavtegningene. En normaltegnet undulat vil ha hvit eller gul i vingene og ha de svarte tverrstripene på hodet ned mot nakken.

undulat-Normaltegnet-fiol-koboltVarieteten på denne fuglen er Normaltegnet fiol kobolt

Varieteten normaltegnet gjenkjennes ved at avtegningene er den samme som på naturundulaten

 

undulat-Opaline-lysvinge-himmelblaVarieteten på denne fuglen er Opaline lysvinge himmelblå
Opaline er beskrevet med bilde nr. 1 og det sess tydelig at undulaten på bilde nr. 3 er opaline da den blant annet mangler de svarte avtegningene på hodet og ned mot nakken som kjennetegner varieteten opaline. Lysvinge kalles også hvitvinge når det er snakk om en blå undulat. Er undulaten grønn kalles det gulvinge. Det er imidlertid letteste å bruke den felles betegnelsen lysvinge.